Yukio Ninagawa

Yukio Ninagawa – Masho no natsu – ‘Yotsuya kaidan’ yori AKA Summer of Demon (1981)

A version of the famous kabuki play Yotsuya Kaidan from 1981. Read More »