Tag Archives: Elyer Ishmukhamedov

Elyer Ishmukhamedov – Vlyublyonnye aka The Lovers (1970)

Quote:
A romance film directed by Elyer Ishmukhamedov, starring Anastasiya Vertinskaya, Rustam Sagdullayev, Gyuzal Apanayeva, and Karen Khachaturyan. Read More »